Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Πως τα video games επηρεάζουν τον εγκέφαλο

Η νευρολογία του... gaming!

                                 Αποτέλεσμα εικόνας για child  brain

Τα video games έχουν τόσο αρνητική όσο και θετική επίδραση στον παιδικό εγκέφαλο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την μάθηση μέσω της επανάληψης και της ανατροφοδότησης αλλά απο την  άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες όχι τόσο "θετικές επιδράσεις" στον εγκέφαλο του παιδιού.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Είναι όλα τα προβλήματα προσοχής ΔΕΠ-Υ;

                           
Tα προβλήματα προσοχής πολύ συχνά πρωτο-παρατηρούνται από κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος αντιλαμβάνεται πως το παιδί αποσπάτε ευκολότερα σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του μέσα στην τάξη. Για παράδειγμα το παιδί μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει μια εργασία, να μην ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, να ξεχνά να ολοκληρώσει δραστηριότητες ή μέρη αυτών  και να μην κάνει τις εργασίες για το σπίτι.