Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Πως τα video games επηρεάζουν τον εγκέφαλο

Η νευρολογία του... gaming!

                                 Αποτέλεσμα εικόνας για child brain

Τα video games έχουν τόσο αρνητική όσο και θετική επίδραση στον παιδικό εγκέφαλο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την μάθηση μέσω της επανάληψης και της ανατροφοδότησης αλλά απο την  άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες όχι τόσο "θετικές επιδράσεις" στον εγκέφαλο του παιδιού.

Διαφορετικά σενάρια παιχνιδιών, επηρεάζουν διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου, προκαλώντας ορισμένες αντιδράσεις:
 • Τα βιντεοπαιχνίδια μέσω των επαναλαμβανόμενων ενεργειών ενδυναμώνουν τις συνδέσεις των κυττάρων του εγκεφάλου, που αποτελούν την βάση για τη μνήμη και τη μάθηση.
 • Προκινητικός και βρεγματικός λοφός: Τα  παιχνίδια απου απαιτούν real-time δράση, ενεργοποιούν αυτές τις περιοχές, που ανιχνεύουν την αίσθηση της κινησης. 
 • Μετωπιαίος λοβός: Έρευνες έδειξαν πως η πολύ συχνή χρήση βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει αθυμία, αφού ο μετωπιαίος λοβός δεν ενεργοποιείται έντονα.
 • Προμετωπιαίος λοβός: Παιχνίδια που απαιτούν την λογική σκέψη, όπως το Tetris, ενεργοποιούν τον προμετωπιαίο λοβό, ο οποίος ελέγχει την λήψη αποφάσεων.
 • Ντοπαμίνη: Η ντοπαμίνη η οποία εμπεριέχεται στην μάθηση και στο αίσθημα ανταμοιβής, απελευθερώνεται στο ραβδωτό σώμα του εγκεφάλου, κατα την διάρκεια του παιχνιδιού με video games.
 • Ραχιαίος πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου: Αμέσως μετά την ρίξη μιας σφαίρας σε ενα βιντεοπαιχνίδι, ο χρήστης εμφανίζει πιο έντονη δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή, η οποία ελέγχει την γνωστική λειτουργία και τον προγραμματισμό. 
 • Έκφυση πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου και αμυγδαλή: Περιοχές που επιλύουν την συναισθηματική σύγκρουση, φαίνεται να έχουν μικρότερη δραστηριότητα ενώ ο παίκτης πυροβολεί μια σφαίρα, πιθανώς γιατί ο παίκτης καταστέλλει την συναισθηματική του απόκριση ώστε να "αντιμετωπίσει" τις βίαιες ενέργειες του.

Θετικά και αρνητικά των videogames...

ΘΕΤΙΚΑ
 1. Παιχνίδια που απαιτούν την ομαδική εργασία διευκολύνουν την ευόδωση συνεργατικών δεξιοτήτων.
 2. Είναι πολύ αποτελεσματικά στην  βοήθεια των παιδιών να διαχειριστούν προβλήματα υγείας.
 3. Αναπτύσσουν την ικανότητα των παιδιών στην ανταπόκριση και την επίλυση νέων προβλημάτων, ανεξαρτήτως της προηγούμενης γνώσης.
 4. Ενισχύουν την περιφερειακή όραση, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και την νοητική περιστροφή.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
 1. Το βίαιο περιεχόμενο των βιντεοπαιχνιδιών, αυξάνει την επιθετική συμπεριφορά.
 2. Τα βίαια παιχνίδια αυξάνουν την δραστική καταστολή των συναισθηματικων αντιδράσεων.
 3. Μακροπρόθεσμα, τα video games, μπορούν να οδηγήσουν σε παχυσαρκία, προβλήματα προσοχής και φτωχή προετοιμασία για το σχολείο.
 4. Αυξάνουν τον κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων σε παιδιά με επιληψία και φωτοευαισθησία.

Οι επιδράσεις των βίαιων video games...


                            Αποτέλεσμα εικόνας για violent video games child


 • Η συχνή χρήση βίαιων βιντεοπαιχνιδιών φαίνεται πως μειώνει την δραστηριότητα στον προμετωπιαίο λοβό, με αποτέλεσμα την βίαιη συμπεριφορά και την κακή διάθεση τόσο κατα την διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και μετά.
 • Μια εβδομάδα χρήσης βίαιων βιντεοπαιχνιδιών, μπορεί να οδηγήσει τόσο σε χαμηλή ενεργοποίηση του αριστερού κατώτερου μετωπιαίου λοβού, κατα την διάρκεια συναισθηματικών διεργασιών όσο και του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου κατά την διάρκεια αριθμητικών εργασιών.  
 • Έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά πως παίζουν παιχνίδια με βίαιες σκηνές, τείνουν να είναι πιο αγχωμένα σε σχέση με παιδιά που δεν παίζουν.
 • Τέλος, τα βίαια παιχνίδια αυξάνουν τις αρνητικές σκέψεις, τα άσχημα συναισθήματα και την άσχημη συμπεριφορά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Μερικές ακόμη πληροφορίες...

* Ανάλογα με το ποιο μέρος του εγκεφάλου ερευνάται κάθε φορά, τα αποτελέσματα μπορεί         να είναι        πολύ διαφορετικά.
*Ο εγκέφαλος των αγοριών φαίνεται πως "ενεργοποιείται" εντονότερα σε περιοχές που            σχετίζονται με την ανταμοιβή και τον εθισμό, σε σχέση με των κοριτσιών.


Μπουρνάκα Αικατερίνη, Εργοθεραπεύτρια.Πηγή:
Elearning info graphics, 2014., How games affect the brain Infographic [online] Available at: <http://elearninginfographics.com/how-games-affect-the-brain-infographic/> Accessed at 28 August 2016. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου