Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Τι είναι η δυσαριθμησία, μύθοι και τεχνικές παρέμβασης.

                               Αποτέλεσμα εικόνας για dyscalculia

Τι είναι;

Η δυσαριθμησία, dyscalculia στα αγγλικά, συγκαταλέγεται στις κύριες μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία. Η δυσαριθμησία χωρίζεται αρχικά σε δύο τύπους: α) την αναπτυξιακή δυσαριθμησία (developmental dyscalculia) και β) στην επίκτητη δυσαριθμησία (acquired dyscalculia).

 Με τον όρο αναπτυξιακή δηλώνουν πως πρόκειται για μαθηματική διαταραχή γνωστικού χαρακτήρα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του παιδιού και συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής του μάθησης. Ενώ o όρος επίκτητη δυσαριθμησία χρησιμοποιείται όταν τα παιδιά έχουν κατακτήσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες αλλά εξαιτίας κάποιας εγκεφαλικής βλάβης ή ασθένειας παρουσιάστηκαν διαταραχές στις γνωστικές λειτουργίες που αφορούν την μαθηματική ικανότητα και σκέψη. Αυτό συμβαίνει επίσης και σε ενήλικα άτομα που από παθολογικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα εγκεφαλικά ή όγκους ή κάποιο ατύχημα έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό τις αριθμητικές τους δεξιότητες και την κατανόηση των αριθμών. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες έδειξαν ότι η Δυσαριθμησία επηρεάζει από το 3,5% έως το 6,5% του μαθητικού πληθυσμού, ανάλογα με την χώρα διεξαγωγής της έρευνας, με σχεδόν την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια.


Μύθοι γύρω απο την δυσαριθμησία:

1. "Όλα τα παιδιά με δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες στα μαθηματικά".   

Όπως αναφερθηκε και παραπάνω στον όρο δυσαριθμησία περιλαμβάνονται όλες οι     δυσκολίες που αφορούν τα μαθηματικά, με αποτέλεσμα το κάθε παιδί να αντιμετωπίζει διαφορετικη δυσκολία. Για παράδειγμα υπάρχουν παιδιά με δυσαριθμησία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και άλλα που εμφανίζουν δυσκολίες στην οπτικο-χωρική σκέψη που σχετίζεται με την γεωμετρία. Βέβαια, αυτό που συνήθως εμφανίζεται ως κοινός παρονομαστής στα παιδιά, είναι η δυσκολία να θυμηθούν βασικά μαθηματικά γεγονότα και να επιλύσουν μαθηματικά προβλήματα.

2. "Η δυσαριθμησία είναι ουσιαστικά δυσλεξία στα μαθηματικά".

Αν και πολλές φορές η δυσαριθμησία αναφέρεται με αυτό το ψευδώνυμο η πραγματικότητα είναι πως η δυσλεξία και η δυσαριθμησία είναι δυο ξεχωριστές καταστάσεις, με αλληλοεπικαλυπτόμενα  συμπτώματα. Τα παιδιά που εμφανίζουν τόσο δυσλεξία όσο και δυσαριθμησία τείνουν να  αντιμετωπίζουν δυσκολίες με θέματα μαθηματικών που σχετίζονται με τη γλώσσα όπως η επίλυση προφορικών προβλημάτων και η εκμάθηση μαθηματικού λεξιλογίου.

3. "Η δυσαριθμησία δεν είναι συχνή"

Αν και η αλήθεια είναι πως η δυσαριθμησία δεν έχει ερευνηθεί τόσο όσο άλλες μαθησιακές δυσκολίες, π.χ. δυσλεξία, αυτό δεν σημαίνει οτι είναι κάτι σπάνιο. Συγκεκριμένα οι ερευνητές θεωρούν πως η δυσαριθμησία είναι τόσο κοινή όσο και η δυσλεξία. 

4. "Τα παιδιά με δυσαριθμησία δεν μπορούν να μάθουν μαθηματικά"

Αν και τα παιδιά με δυσαριθμησία δυσκολεύονται περισσότερο απο τα άλλα παιδιά στα μαθηματικά, αυτό δεν σημαίνει οτι δεν μπορούν να μάθουν μαθηματικά, ακόμη και να υπερέχουν σε αυτό το μάθημα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι όπως, τροποποιήσεις της σχολικής τάξης, στρατηγικές και εφαρμογές,  τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παιδαγωγός ώστε να βοηθήσει τον μαθητή με δυσαριθμησία να αποδώσει στο μάθημα. Επιπλέον, τεχνικές υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορούν να κάνουν το μάθημα πολύ πιο εύκολο και διασκεδαστικό.


Τεχνικές για τη σχολική τάξη που μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με δυσαριθμησία...
 • Εξετάστε αν ο μαθητής έχει κατανοήσει όσα διδάξατε πριν προχωρήσετε σε νέες δεξιότητες.
 • Αφήστε τον μαθητή να σας πει πώς θα μπορούσε να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα.
 • Επιτρέψτε στον μαθητή να χρησιμοποιήσει διαγράμματα ή ζωγραφιές καθως προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα.
 • Χρησιμοποιήστε χαρτί μιλιμετρέ ώστε να βοηθήσετε τον μαθητή να παρατάξει αριθμούς και μαθηματικά προβλήματα.
 • Δώστε στον μαθητή μια λίστα με τις μαθηματικές έννοιες που διδάχτηκαν στην τάξη.
 • Χρησιμοποιήστε αντικείμενα όπως νομίσματα, τουβλάκια και παζλ ως βοηθήματα διδασκαλίας.
 • Κατα την διάρκεια τεστ δώστε στον μαθητή με δυσαριθμησία έξτρα χρόνο.
 • Επιτρέψτε στον μαθητή να χρησιμοποιήσει κομπιουτεράκι όταν δεν εξετάζεται στους υπολογισμούς.
 • Χωρίστε το φύλλο εργασίας σε ενότητες.
 • Κυκλώστε ή τονίστε τις λέξεις και τους αριθμούς "κλειδιά". 


ΑPPS που μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με δυσαριθμησία:  

 • Questimate.
 • Marble math.
 • Even up kids.
 • Dragon Box Elements.
 • Love to count 2. Times Table and Actions.
 • 4th Grade math planet-Fun math game curicculum.
 • Algebra touch.
 • Khan Academy.
 • Pre-Algebra guide.
 • Mathemagics-Mental math tricks.
 • Cash Cow.
 • Dexteria Dots2- Fine Motor Skills and Math Concepts.

Μπουρνάκα Αικατερίνη, Εργοθεραπεύτρια.


Πηγή:

Understood,2016., 5 Common Myths about Dyscalculia [online] Available at: <https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyscalculia/5-common-myths-about-dyscalculia#slide-5> Accesed at 3 September 2016.

http://www.math.uoa.gr/me/dipl/2014-15/dipl_kassotaki.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου